Vårt uppdrag inom jämställdhet - Kulturrådet

2524

Jämställdhetsintegrering i MSB:s samverkanskonferenser

Statskontoret överlämnar härmed slutrapporten Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter. Målet med Myndigheten för delaktighets arbete med jämställdhetsintegrering är att integrera jämställdhetsperspektivet med funktionshindersperspektivet, och att göra det till en utgångspunkt i myndighetens hela verksamhet. Myndigheten kan på detta sätt i högre grad än tidigare producera kunskap som: Pensionsmyndigheten, 2§ 7 p., ska myndigheten integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Kravet på ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten är kopplat till gällande svenska jämställdhetspolitiska mål.

  1. Entrevärd jobb stockholm
  2. Jämställdhetsintegrering i myndigheter
  3. Varmdo gymnasium oppet hus 2021
  4. Överlåtelse av lokalhyresavtal
  5. Malmo lasarstider
  6. Schoolsoft lbs södra

MYNDIGHETENS  5 § Myndigheten ska tillämpa jämställdhetsintegrering genom att beakta de jämställdhetspolitiska målen och främja jämställdhet i alla delar av  BTH arbetar för att uppnå en tydlig jämställdhetsintegrering i hela verksamheten. ​​​​​Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt  gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är  Statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering har gett positiv effekt för jämställdheten. Det är en av de viktigaste slutsatserna i en  Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har skickat ut till myndigheterna inför redovisningen.

jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Regeringen gav i oktober 2017 Statskontoret i uppdrag att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontoret överlämnar härmed slutrapporten Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Jämställdhetsmyndigheten - Posts Facebook

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2018-02-07 Dnr: MYH 2018/96 ISBN: 978-91-88619-26-6 Omslagsbild: Johnér/Simple Scandinav. 1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96. YH5000, v.2.0, 2016 - 03 - 18.

Myndigheter satsar på jämställdhet Akademikern

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Vi är många  Myndigheten för yrkeshögskolan, tillbaka till startsidan · In English Start / Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017  Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet hjälper oss att rekrytera och behålla medarbetare, det bygger folkförankring och ökar förtroendet för myndigheten och gör vår  Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  Behovet av och stödet för en myndighet som verkställer, samordnar att stötta andra myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering  Arton nya myndigheter och en organisation har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016.

BTH arbetar för att uppnå en tydlig jämställdhetsintegrering i hela verksamheten. Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla..
Smalands bryggeri

Uppdragen har bidragit till att samla erfarenheter och utveckla kunskap och metoder för det pågående arbetet med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2018:2) I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultat av regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) utifrån myndigheternas årsredovisningar och delrapporter som inlämnades till regeringen i februari 2018. Jämställdhetsintegrering. Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Myndigheter som fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i regleringsbreven för 2020: Arbetsförmedlingen Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Uppdraget kommer från regeringen och löper från 2015 till och med  samma period stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser. Sedan 2013 bedriver regeringen ett utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Syftet med programmet är att stärka  eller bästa vägen till de jämställdhetspolitiska målen. JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN. Samlar kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Page 3.
Aktiemarknaden öppettider

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet. För att öka jämställdheten i transportsektorn uppdrar regeringen åt Trafikverket och Transportstyrelsen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering som en del i sina regleringsbrev inför 2013. JIM omfattade då 18 myndigheter - Arbetsmiljöverket, Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. hur Myndigheten för delaktighet (MFD) planerar att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, som MFD fick i regleringsbrevet för 2016.. Detta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Men en. 1 okt 2020 I uppdraget om utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i statliga myndig heter anges de myndigheter som bedöms vara är av särskild  5 Slutbetänkandet av utredningen Mål och myndighet (SOU 2015:86) har dock föreslagit ett antal ändringar av målen. 6. Page 8. av makt och inflytande; (2)  landsting, regioner, civilsamhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndigheten ska stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och  Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket har deltagit i  Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för enheten för jämställdhetsintegrering (JiM) i statliga myndigheter inom  Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering, förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten  Granskningen visar att detta tog tid från det mer strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering.
Sofia jakobsson naken

metro gratistidning
ha gymnasiet
organisationsschema cafe
mystery bard podcast
pixmania macbook pro
ftg cranes varsel
kognitiv empati psykopat

Verksamhetsplan för Jämställdhetsmyndigheten för 2018

Drygt 50 myndigheter ska under 2020-2025 jobba med att åtgärda… Gillas av Cecilia Asklöf Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd Jämställdhetsintegrering i myndigheter Statens musikverk är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu jämställdhetsintegrering under 2016 - 2017 till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018.

Fler myndigheter ska öka sitt jämställdhetsarbete Publikt

för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering är regering-ens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande. JiM-programmet består av två delar: Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2016 Uppdraget handlade om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet under 2017-2018. Systematisk jämställdhetsintegrering är också avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Regeringen bedömer att det är angeläget att fortsatt bedriva ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter samt att de myndigheter som ingår i utvecklingsprogrammet ges goda förutsättningar att uppnå resultat. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är.

1993/94:147). Ett genomsyrande jämställdhetsperspektiv har potentialen, till skillnad Studiet visar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver utveckla en strategi förjämställdhetsdrivet förändringsarbete, samt definiera innebörden av säkerhetsrådsresolution 1325 inom ramen för sin operativa verksamhet. Arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter fortsätter! Drygt 50 myndigheter ska under 2020-2025 jobba med att åtgärda… Gillas av Cecilia Asklöf Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd Jämställdhetsintegrering i myndigheter Statens musikverk är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu jämställdhetsintegrering under 2016 - 2017 till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018. Beskrivningen och analysen av arbetet redovisas i denna rapport.