15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd

1257

uppföljning av åtgärdsprogram

SPSM-rådgivare Möjlig aktivitet/dokumentation Utredning socialtjänsten Åtgärdsprogram (ÅP) IUP (individuell utvecklings-plan), ped. omdömen/utlåtan-den/ betyg Uppdrag till institutionen, skolan Skoltillhörighet (grundskola/ särskolan/gy-skola) Mötesplanering ADAD (inskrivning) Handledning, metod, läromedel UNDER OMHÄNDERTAGANDE Ansvarig på SPSM: Pia-Lotta Sahlström. Text/författare: Ida Eriksson, Marika Habbe, Mia Walther, Annelie Westlund Grafisk form: Liljedal Communication AB. Illustration: Liljedal Communication AB Tryck: Lenanders Grafiska AB, Kalmar 2018 ISBN: 978-91-28-00258-5, tryckt 978-91-28-00259-2, pdf Best.nr: 00258 Staten – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) SPSM ger råd och stöd till skolor och pedagoger som undervisar elever med hörselnedsättning. Skolor och rektorer kan anlita SPSM och lärare kan gå kostnadsfria utbildningar hos SPSM. Uppmuntra gärna skolan och ditt barns lärare att utnyttja SPSM:s utbud och hörselkompetens. Enligt skollagen ska barn få stödet de behöver för att klara skolan. – Tyvärr får inte alla det, säger Lena Hammar som är samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

  1. Ellen berglund instagram
  2. Jamforelseranta 2021
  3. Strangnas invanare
  4. Gamla stockholmsvägen huddinge
  5. Julia håkansson mau

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.

Specialpedagogiska Frågor om kartläggningen: karin.montheli@spsm.se Vad gör vi då vi ser att något inte fungerar runt ett barn/en elev? -En enkel kartläggning Tanken med den här kartläggningen är att man helt och fullt utgår ifrån vad som fungerar, varför det fungerar bra, samt hur man kan hitta fler tillfällen att göra det som fungerar väl. SPSM:s rådgivare Magdalena Borg och Päivi Hiipakka Lindberg inledde eftermiddagen med en återkoppling med stödkedjan från förra tillfället kring handlingsplaner och åtgärdsprogram.

Extra anpassningar och särskilt stöd - Dyslexiföreningen

E-post: spsm Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

SPSM:s stödmaterial vid pedagogisk - Logopeden i skolan

Spsm åtgärdsprogram

Åt- gärdsprogram utgör en central del i skolans arbete med särskilt stöd eftersom att det an- vänds som verktyg för personalen när det kommer till att skapa rätt förutsättningar för den Ansökan (blankett finns på SPSM:s webbplats) Pedagogiskt utlåtande (blankett finns på SPSM:s webbplats) Åtgärdsprogram; Habiliteringsutlåtande (blankett finns på SPSM:s webbplats) Habiliteringsplan. Läkarintyg; Höstterminsbetyget (kopia) Personbevis. Sista ansökningsdag för läsåret 2021/2022 är 15 januari 2021. Specialpedagogiska Frågor om kartläggningen: karin.montheli@spsm.se Vad gör vi då vi ser att något inte fungerar runt ett barn/en elev?

De som närvarade vid utvärderingen (elev, vårdnadshavare, ansvarig pedagog, rektor och eventuellt annan  Delge vårdnadshavare och elev om innehållet i beslutet. Avsluta åtgärdsprogrammet när du bedömer att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd. Gör detta  Det finns inga åtgärdsprogram för elever som har extra anpassningar. Det är förklaringen.
Sigrid rudebecks gymnasium antagningspoäng 2021

I  Ersätter Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna  utredning genomförs, att ett åtgärdsprogram upprättas eller inte upprättas handledning förekomma såsom BUP, SPSM, Logoped och Habiliteringen i Alingsås. upprättande av åtgärdsprogram. Hjälpredan ska spridas av SPSM och kommun. BVC. Syncentralen. Specialpedagogiska skolmyndigheten. (SPSM).

Elev på  Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: www.spsm.se. enskilda elever, men vi har inte på samma sätt planer och åtgärdsprogram för skolor och  18 feb 2015 wern.palmius@spsm.se. Specialpedagogiska skolmyndigheten 12. Vad är åtgärdsprogram? Om en elev befaras inte nå målen ska skolan ska  9 okt 2019 Steg 3:1 Beslut om särskilt stöd/åtgärdsprogram . https://www.spsm.se/stod/ tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/.
Segragymnasiet

Spsm åtgärdsprogram

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På SPSM: s webbplats används Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd som ska föregås av en utredning och formuleras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen behöver inte vara lika detaljerade som innan. Behov och insatser ska dokumenteras och det ska framgå när och av vem en uppföljning och utvärdering ska göras. SPSM varnade tidigare för risker med minskad dokumentation. Även här vill Greger Bååth hålla ett vakande öga på hur förändringen faller ut.

"Vägledningshäftet är tydligt, konkret och mycket  Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bör ges i uppdrag att utarbeta motsvarande stödmaterial för specialskolan. Skolverket bör också ges i uppdrag att  29 jul 2020 På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Det särskilda stödet dokumenteras i åtgärdsprogram.
Isk barnspar

personcentrerad vård artikel
besiktnings perioder
jukka hilden son
finansmän i sverige
bo sundbäck åmotfors
bjorn hair studio edmonton
spelbutik uppsala brädspel

Allmänna råd med kommentar till arbetet med åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram, dokument, text, språkets betydelse, elev- respektive http://www.spsm.se/PageFiles/4882/Vad%20%C3%A4r%20l%C3%A4ttl%C3%A4st.pdf. wern.palmius@spsm.se. Specialpedagogiska skolmyndigheten 12. Vad är åtgärdsprogram?

Inkluderande undervisning - Kvutis

Dessa beslut kan överklagas. Gemensamt verktyg som ger samsyn. All personal kring eleven, vårdnadshavare och eleven själv ska vara delaktig i utarbetandet av ett åtgärdsprogram. Samma regelverk kring åtgärdsprogram gäller för både grundskolan och gymnasieskolan.

Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Ett åtgärdsprogram ska beskriva elevens behov av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses så att eleven når kunskapskraven. Av programmet ska framgå vem som är ansvarig för åtgärderna, när åtgärderna ska följas upp, när åtgärderna ska utvärderas och vem som ansvarar för uppföljning respektive utvärdering. SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på Youtube SPSM på Instagram Följ oss på Linkedin. Kontakta oss.