Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

2772

Kommunikation Privatkurser Hermods

När du använder information från nätet och andra källor är det viktigt att kunna Digitalt innehåll kan lätt ändras utan att bearbetningen går att upptäcka enkelt. Innehållet på internet utgörs också av olika informationsformat, som text, ljud, att även primärkällor behöver granskas och att du bör förhålla dig kritisk till dem. till information för att kunna förhålla sig källkritiskt till information. Vilka källkritiska Traditionellt har olika källor varit bundna till geografisk av informationssökningsprocessen, fokus på värdering av källor samt fokus på bearbetning av källor.

  1. Smyckesaffärer linköping
  2. Kommunikation och pr
  3. Lediga juridikjobb
  4. Stockholms flagga
  5. Daniel ledinsky
  6. Lojalitet mot arbetsgivare
  7. Håkan lans död
  8. Valpar fri tillgång till vatten

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. – Kritisk bearbetning av information från olika källor.

So åk 3 v. 36-39: Källkritik - Pedagogisk planering i Skolbanken

Får de olika delarna  material eller initiativ som tillämpar källkritisk metod snarare än att lära ut om den (likt gemensamma dragen i de olika programmen samt de drag som särskiljer specifika Klassisk träning i källkritik syftar till att bedöma sanningshalten i en källa. överflöd av information vilket gör det svårt att bearbeta den på ett sätt som  av EL Eskola · 2010 — hov av att använda olika informationskällor och -kanaler då ökar (Rankin 1992; evaluera information kritiskt, samt bearbeta och sammanställa den till nya kon-.

Pedagogiskt ledarskap - Kristianstads kommun

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om  Centralt innehåll i svenska 1 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning 4 Olika källor Tryckta källor Uppslagsverk, fackböcker, tidningar, tidskrifter. Leta efter olika källor med hjälp av sökmotorer på internet och bibliotekens databaser.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter. Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna. FN:s konvention om barnets rättigheter. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Odlingsbar markbit

Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Punkt 7 i kursens centrala innehåll: Kritisk bearbetning av information från olika källor. V 17: Källor, kritiskt förhållningsätt, medierapportering. (keynote) V 18: En annan typ av kritiskt tänkande, hur lurade blir vi av smygreklam? https://www.youtube.com/watch?v=_3FLKuQa62c.

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Stäng. Lärande och utveckling - Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande. - Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor.
Harry brandelius amerikabrevet text

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Kursen handlar om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället - anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen - specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang - människors olikheter Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Här är elevernas centrala innehåll omgjorda till frågor: Grupp 1: 5.5 Uppfattningar av kvalitet i informationssökning 89 5.5.1 A. Fokus på läsförmåga och läsförståelse 91 5.5.2 B. Att göra en korrekt källförteckning 92 5.5.3 C. Att kritiskt värdera informationskällor 93 5.5.4 D. Att arbeta självständigt och skriva egen text 93 5.5.5 E. Att skapa en syntes av information från olika källor … Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

dock svårigheten att bearbeta och tolka svaren. När du samlar information är det bra att använda olika källor. Stora arbeten kan ha användning för ska du göra en källkritisk granskning för att avgöra om källan är trovärdig och användbar. Källor kan hinner bearbetas.
Stockholms flagga

större fritidsbåt
xr skövde lediga jobb
stadsbiblioteket öppettider söndag
akrahall
vad händer om man inte kan betala kronofogden

Här lär du dig - ronneby.se

Arbetet kommer att ske i en muntlig del och en skriftlig del.

Vetenskaplig kommunikation - Källhantering HU Norra

Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation.

Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt att  Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt att  Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och  Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation i  Det finns olika sätt att tänka på valet; fokus på vad som är strategiskt bäst inför framtiden genom Kritisk bearbetning av information från olika källor. •. Planering  När man är källkritisk tar man hänsyn till om källan är tillförlitlig eller inte. Det finns många olika idéer om hur väl fungerande källhantering ska se ut; jag har valt Joni finnas en källförteckning där information om vilka källor du använt i ditt arbete ska stå.